Хэрэглэгчийн булан
Элсэлт 2017 оны 05-р сарын 01-нээс 09-р сарын 01 хүртэл үргэлжилнэ.