Хэрэглэгчийн булан
Элсэлт 2016 оны 06-р сарын 01-ноос 08-р сарын 25 хүртэл үргэлжилнэ.