ЭЛСЭЛТИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ


Монгол улсны боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/92 тоот тушаалд үндэслэсэн ШИДС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр:

 

 

Мэргэжлийн зэрэг, ангиуд

Анги тус бүрд ноогдох сургалтын төлбөрийн хэмжээ  төгрөгөөр

I ангид элсэгчид

II ангид элсэгчид

III ангид элсэгчид

IV ангид элсэгчид

1

Бакалаврын өдрийн ангид

1400000

1400000

1400000

1400000

2

Бакалаврын эчнээ ангид

1400000

1400000

700000

-

3

Магистрын ангид

1500000

-

-

6.2       Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг 9 сарын 1-ний дотор төлж барагдуулах үүрэгтэй.

6.3       Сургалтын төлбөрийг хугацаанд нь төлсний хөнгөлөлт:

Төлбөр төлөх хугацаа

Хөнгөлөлтийн дүн

1

2017 оны 09 сарын 01-ны дотор

/100% төлбөл/

280 000

2

 

2017 оны 09 сарын 01-ны дотор

/50% төлбөл/

100 000

3

2018 оны 01 сарын 05-ны дотор

/үлдэгдэл төлбөрөө төлбөл/

100 000